Enquiry
 
 
 
 
 
 
 
 
 
David Hume
Startsida
Om Hume
Innehållet i
Undersökning
 
Rättelser
Länkar
Köp / Låna
Recensioner
 
Om översättningen

Om översättningen

ISBN

978-91-982196-0-9

Orginalverk

David Hume: An Enquiry concerning Human Understanding (1777).

Översatt från L. A. Selby-Bigge (red.): Enquiries concerning Human Understanding and concerning the Principles of Morals, 2nd Ed., Oxford University Press (1902).

Språk

Vilket språk ska användas vid översättning av en 1700-tals text?

Översättningen följer Humes inställning med ett så nutida och tydligt uttryckssätt som möjligt, utan att tappa i filosofisk stringens. I samma anda har långa meningar och stycken delats och många otidsenliga skiljetecken ändrats.

 

INFO: Köp eller Låna på bibliiotek

Tre system för referenser kan användas med Undersökning

Seriös litteratur om Humes Enquiry refererar till en exakt
plats för citat. Tre system för referenser används idag och
alla tre kan användas tillsammans med Undersökning.

 

En ytterligare fördel med refererbarheten är att det blir smidigt att jämföra formuleringar i Undersökning med originalet.

Sidnummer

sid25

 

Sidbrytningarna i Undersökning är, med något undantag, infogade i samma eller i närstående mening som i Selby‑
Bigge (1902) och Nidditch (1975).

Detta innebär att sidnummer som refererar till dessa
klassiska engelska upplagor också kan användas här.

Styckenummer enligt Humes orginal

hume stycke

 

Den klassiska styckenumreringen i t.ex. Selby‑Bigge (1902) och Nidditch (1975) löper genom hela boken.

Beteckning 35 (utan parentes) anger orginalets styckenummer.

Referenser kan skrivas som ESB 35, där E står för Enquiry, SB för Selby-Bigge och 35 för styckenummer.

För [3] (inom hakparenteser) se nedan.

Tätare styckenumrering i nyare upplagor

stycke beauchamp

 

 

Beteckningarna [3] (ovan) och [5] (inom hakparenteser) anger de tätare styckenummer inom varje sektion som infördes i Beauchamp år 2000.

Referenser kan skrivas som 2.5, där 2 står för Sektion 2
och 5 står för styckemarkering i denna sektion.

Register

Registret i slutet av boken hänvisar till vanliga eller intressanta ord och begrepp. Ibland ges där också en kortfattad utvikning.

 

Humes Register

Registret föregås av Humes eget register, vilket kan läsas som en sammanfattning av vad han själv såg som extra intressanta punkter.

 

 

 

Utförande

Boken är bunden med hårda mörkblå pärmar (förlagsband) och är tryckt i typsnittet Garamond på träfritt papper (100g).

Den är försedd med kapitälband, ett mörkrött läsband och ett löst omslag med en illustration av Hume, bildad av text i Undersökning (från orginal av Allan Ramsay).

Orginalverket Enquiry på engelska

Enquiry utges regelbundet på engelska:

1777 års version, red. Peter Millican, Oxford Univ. Press 2007 (rekommenderas),

1772 års version, red. Stephen Buckle, Cambridge Univ. Press 2007,

1772 års version, red. Tom Beauchamp, Oxford Univ. Press 2000 (kritisk edition, oanvändbar för tidigare referenser),

1777 års version, 3:e upplagan, red. Peter Nidditch, Oxford Univ. Press 1975 (sid- och styckenumrering enligt Selby-Bigge),

1777 års version, 2:a upplagan, red. Lewis Selby-Bigge, Oxford Univ. Press 1902 (public domain).

 

Se även sidan Länkar för fria versioner av Enquiry på webben.

 

Översättare

Enquiry är översatt till svenska av Paul KT Persson, som också driver webbplatserna kunskapsteori och vetenskapsteori.se.

Kontakt: paul.perssonSNABELAhume.se