David Hume
David Hume
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Startsida
Om Hume
Innehållet i
Undersökning
 
Rättelser
Länkar
Köp / Låna
Recensioner
 
Om översättningen

David Hume på svenska:

Undersökning av Mänsklig Förståelse

 

David Hume - An Enquiry Concerning Human Understanding utgavs 1748-1777 i gradvis putsade versioner. Enquiry är nu för första gången översatt till svenska med titeln Undersökning av Mänsklig Förståelse.

Det är ett av efterantikens mest berömda, och samtidigt mest läsvärda verk inom den del av filosofi som behandlar grunderna för kunskap. Hume renodlar innehållet i sitt ungdomsverk Treatise (of the Understanding) och önskade själv att endast Enquiry skulle anses representera hans filosofi.

Hume diskuterar med närmast retfull elegans dogmatiska läror och ger oss verktyg för hur sådana kan avslöjas.

Verket är ständigt aktuellt inom många områden. Hume analyserar argument om gudomlig intelligent design, hans diskussion om orsak och verkan ger en filosofisk bakgrund till vetenskapligt arbetssätt, och hans argument om balanserad skeptisk inställning utgör en seriös och fungerande grund för antiauktoritära tankebanor och för vetenskaplig metodik.

 

"En bok säger mer än hundra ord"
INFO: Köp eller Låna på bibliiotek
     
Snabba fakta:    

David Hume

Skotsk filosof 1711-1776. Ickedogmatiker och balanserad skeptiker.

Humes kunskapsfilosofi på svenska

Enquiry (Undersökning) översatt av Persson (2014).
Treatise
har tidigare översatts av Nylén (1929) och Callergård (2002).

Enquiry Concerning Human Understanding

Utges regelbundet på engelska. Referenser till kommentarer underlättas av
att Undersökning följer äldre sid- och styckenummer, och dessutom de
tätare styckenummer som föreslagits år 2000.